Rzultat INTERVIU instructor sportiv

REZULTATELE       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

       pentru concursul desfăşurat în data de 17.12.2015 în vederea ocupării funcţiei vacante de instructor sportiv, treapta profesională M III,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

AJUDEANU ANDREI – COSMIN

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul  Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2..  Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu                                                 – membru

  1. Domnul  Barbu Ştefan, inspector de specialitate                           –  membru
  1. Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                         –  secretar

 

 

Data afişării: 18.12.2015, ora 10,00