REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

cropped-200px-StemaBrasov-150x150.pngROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL BRAŞOV

DIRECŢIA SPORT ŞI TINERET  BRAŞOV

B-dul Gării nr. 21, Braşov  500218   Tel :  +40-268-471615 directiasportbv@yahoo.com

CF: 21446554; CONT: RO92TREZ24A670501200130X

 

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ                                                                     

 

 

pentru concursul desfăşurat în data de 16.02.2015 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de şef serviciu, grad S II,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Numeleşi prenumele candidatului Punctajul obţinut la“proba scrisă Punctajul Maximcf.legii Punctajul Minimcf.legii ADMIS/RESPINS
   COCUZ GABI   97,889  100 pct  70 pct  ADMIS
   MIHUŢ DAN 33,83  100 pct  70 pct  RESPINS
   NICOLESCU COSMIN 5  100 pct  70 pct  RESPINS

 

                        

 

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinere interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 70 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 20.02.2015, ora 1100 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

1.    Domnul  Cernica Emilian, director                                                            – preşedinte

2..   Doamna Dincă Liliana, şef birou, reprezentant Primăria Mun. Braşov       – membru

  1.  Domnul  Matei Marian, şef serviciu                                                            –  membru
  2.  Doamna Kerekes Eniko, referent resurse umane                                        – secretar

 

 

Data afişării: 17.02.2015, ora 15,45