REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

REZULTATELE  Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru concursul desfăşurat în data de 20.02.2015 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de şef serviciu, grad S II,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

   

COCUZ GABI

 

 

100

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           
           

 

                        

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.    Domnul  Cernica Emilian, director                                                            – preşedinte

2..   Doamna Dincă Liliana, şef birou, reprezentant Primăria Mun. Braşov       – membru

  1.  Domnul  Matei Marian, şef serviciu                                                            –  membru
  2.  Doamna Kerekes Eniko, referent resurse umane                                        – secretar

 

 

Data afişării: 23.02.2015, ora 11,00