Rezultate proba scrisa instructor sportiv mai 2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 04.05.2017 în vederea ocupării funcţiilor de execuţie vacante de instructor sportiv, treapta profesională M I și M III, în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PODAR CRISTIAN – NICOLAE

 

78,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

RUSU GABRIEL – MARIUS

 

74,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 09.05.2017, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2.. Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu                                                  – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                  – membru
  1. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.,                                   – secretar

 

 

Data afişării: 05.05.2017, ora 12,00