Rezultate interviu referent 13.01.2017

REZULTATELE

                                       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

pentru concursul desfăşurat în data de 12.01.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de referent, treapta profesională M IA și M I,  în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

GHIOCA MARIANA

 

90,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

CÎMPEAN ADELINA

 

85,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

Data afişării: 13.01.2017, ora 10,00