Rezultate interviu sef serviciu

REZULTATELE

                                       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU  

 

pentru examenul desfăşurat în data de 11.01.2017 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de șef serviciu, gradul II,  în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU ANDREEA

 

100

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

 

 

         

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

 

 

Data afişării: 11.01.2017, ora 16,00