Rezultate interviu muncitor 16.09

REZULTATELE                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                   

pentru concursul desfăşurat în data de 16.09.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BENGA ION

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

         

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

              

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                                – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                             – membru

3.Domnul Chirtea Costică, muncitor calificat DST                 – membru

  

Data afişării: 19.09.2016, ora 14,00