Rezultate interviu administrator 16.09

REZULTATELE                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                     

pentru concursul desfăşurat în data de 16.09.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de administrator M I, în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ROMAN VIOREL

 

60

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

         

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

            

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                 – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST               – membru

3.Domnul Gal Marian, administrator DST                            – membru

 

Data afişării: 19.09.2016, ora 14,00