Rezultate finale casier Octombrie 2016

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                     

pentru concursul desfăşurat în perioada 18. – 24.10.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de casier, treapta profesională M I, în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

STÎNGACIU CARMEN

 

88,55

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

VOICA ADRIANA RAMONA

 

87,84

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                    – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 26.10.2016, ora 10,00