Rezultate interviu casier Oct 2016

REZULTATELE

                                       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

 

pentru concursul desfăşurat în data de 24.10.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de casier M I,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

STÎNGACIU CARMEN

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

VOICA ADRIANA RAMONA

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

               

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                   – membru

4.Doamna Kerekes Eniko,inspector R.U. DST                       – secretar

 

Data afişării: 25.10.2016, ora 10,00