Rezultate dosare Mai 2023

REZULTATUL

ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în data de 17.05.2023, (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiilor contractuale  vacante de execuție –  Muncitor calificat M/G I – în cadrul Serviciului „Stadion Metrom, Carpați și Tineretului” – 1 post, – Muncitor calificat M/G I – în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” – 1 post și Referent M IA – în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” – 1 post

            În conformitate cu prevederile H.G. nr.1.336/2022,  comisia de concurs a selectat dosarele de concurs depuse de către candidați.

Rezultatele selecției dosarelor de concurs sunt următoarele:

Nr. crt.Nr.și data înregistrării cererii de înscriere / dosarului de concursRezultatul selectăriidosarelor de înscriereMotivul respingerii dosarului
  1  DOSAR NR. 1211/03.05.2023 Muncitor calificat M/G I  ADMIS  –-
  2  DOSAR NR.  1239 /05.05.2023 Muncitor calificat M/G I   ADMIS  –-
  3  DOSAR NR. 1267 /08.05.2023 Referent M IA                  ADMIS  –-

             După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.  

            Candidații declarați admiși la selecția dosarelor de înscriere la concurs, pentru posturile de muncitor calificat I M/G se vor prezenta pentru susținerea probei scrise în data de 17.05.2023. ora 900și pentru susținerea probei scrise referent M IA  în data de 17.05.2023, ora.1230 sediul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Brașov, B-dul. Gării nr.21, având asupra lor actul de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.

 Data afişării: 11.05.2023, ora 0800  

Secretar comisie,