Rezultat dosare inscrieri concurs Referent M IA

REZULTATUL

                        ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 02 – 10. Mai 2018 pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de referent – treapta profesională

M IA în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

Criste Maria

 

 

770/10.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

2.

 

Dudu Călin Ovidiu

 

812/12.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

3.

 

Samson Andreea Cristina

 

831/16.04.2018

 

ADMIS

 

–––

 

4.

 

Grecica Brânzea Claudia Florentina

 

871/18.04.2018

 

ADMIS

 

––-

 

5.

 

Panainte Ghiță

 

876/18.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

6.

 

Petruș Georgeta Daniela

 

915/19.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

7.

 

Vătavu Laura

 

940/20.04.2018

 

ADMIS

 

––

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 24.04.2018, ora 13,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST               – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST                 – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                            – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar