Rezultate finale muncitor calificat Septembrie 2018

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

pentru concursul desfăşurat în perioada 18. – 21.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului

„Stadion Metrom și Carpați”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PETRESCU SIMONA

 

75,362

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 1. Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DAIS – președinte
 2. Domnul Ploeșteanu Bogdan, șef serviciu DAIS         – membru
 3. Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS – membru
 4. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS                   – secretar comisie

 

 

Data afişării: 24.09.2018, ora 14,30.

Rezultate finale muncitor calificat Septembrie 2018

REZULTATELE

                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

pentru concursul desfăşurat în data de 21.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la “INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PETRESCU SIMONA

 

80

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

         

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

              

 

 

COMISIA DE CONCURS:

 1. Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DAIS – președinte
 2. Domnul Ploeșteanu Bogdan, șef serviciu DAIS         – membru
 3. Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS – membru
 4. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.   – secretar comisie

 

 

Data afişării: 21.09.2018, ora 14,00

Rezultate finale Sef Serviciu Septembrie 2018

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

 

 

pentru examenul desfăşurat în perioada 17. – 20.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante de șef serviciu I, în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

92,447

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

                         

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DAIS                     – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DAIS                      – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS                      – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS             – secretar

 

 

 

 

Data afişării: 21.09.2018, ora 14,00.

Rezultate interviu Sef Serviciu Septembrie 2018

REZULTATELE

                                         Obţinute de către candidat la INTERVIU

                                                                       

pentru examenul desfăşurat în data de 20.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante de șef serviciu, grad II, în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

100,00

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DAIS                           – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DAIS                            – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS                            – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS                   – secretar

 

 

 

Data afişării: 20.09.2018, ora 14,00

Rezultate proba scrisa muncitor Septembrie 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 18.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I în cadrul Serviciului „Stadion Metrom și Carpați”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PETRESCU SIMONA

 

70,724

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

BÎRSAN NICUȘOR

 

15,284

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

         

           

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 21.09.2018, ora 1000 pentru susţinerea probei orale la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov din B-dul. Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DAIS             – preşedinte

2.Domnul Ploeșteanu Bogdan, șef serviciu DAIS                   – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS                                – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS                     – secretar

 

 

 

Data afişării: 19.09.2018, ora 09.00

Rezultat proba scrisa Sef Serviciu Septembrie 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

  pentru examenul desfăşurat în data de 17.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante de Șef serviciu II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

84,895

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

         

           

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 70 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 20.09.2018, ora 0900 pentru susţinerea probei orale la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                             – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DST                                 – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – membru

 1. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.               – secretar

 

 

Data afişării: 18.09.2018, ora 10.00

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

înscriși la concursul ce va avea loc în intervalul 18.09.2018 (proba scrisă) – 21.09.2018 (interviul) pentru ocuparea funcției contractuale  vacante de muncitor calificat I  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați”.

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

 

1.

 

PETRESCU SIMONA

 

 

2079/03.09.2018

 

 

ADMIS

 

2.

 

BÎRSAN NICUȘOR

 

2139/07.09.2018

 

ADMIS

 

                         

 

Data afișării: 12.09.2018, ora 12,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, șef contabil DST            – președinte

2.Domnul Ploeșteanu Bogdan, șef serviciu DST                 – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

înscriși la concursul ce va avea loc în intervalul 17.09.2018 (proba scrisă) – 20.09.2018 (interviul) pentru ocuparea funcției contractuale de conducere  vacante de șef serviciu  II  în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic şi Minibaza Tractorul”.

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

 

2091/04.09.2018

 

 

ADMIS

 

2.

 

CARP NICOLAE MARIUS

 

2059/30.08.2018

RESPINS

Lipsă dovadă studii master

           

 

Data afișării: 12.09.2018, ora 12.00

 

COMISIA DE CONCURS:

 1.     Domnul  Cernica Emilian, director D.S.T. Braşov                        președinte

2..   Doamna Florea Mirela Mihaela, șef contabil  D.S.T. Braşov       –  membru

 1.  Domnul  Cocuz Gabi, șef serviciu D.S.T. Braşov                            –  membru
 1.  Doamna  Kerekes Eniko, inspector R.U.                                        –  secretar