Anunt recrutare funcţii contractuale de execuție vacante

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov a organizat concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii contractuale de execuție vacante:

 

  • Muncitor calificat I  – în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” – 1 post
  • Îngrijitor curățenie – în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul” -1 post

Deoarece în vederea participării la concursuri nu s-a depus nici un dosar se va proceda la reluarea organizarii concursurilor respective, la o dată stabilită ulterior, în condițiile legii.

 

 

 

Nr.

crt.

 

     Atribuția și funcția

  

   Numele şi prenumele

     

     Data

Semnătura
1.      Aprobat

Director,

Cernica Emilian    
2.      Elaborat:

Inspector resurse umane

Kerekes

Eniko

Nr.

pag

1 Nr.ex 2