REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 16.06.2016 (proba scrisă) – 22.06.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de casier, treapta profesională M I în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

ȘTEFANOVICI   LAURA – LILIANA

 

 

1353/06.06.2016

 

ADMIS

 
   

 

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 09.06.2016, ora 16,00

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                    – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                       – secretar