Rezultatul privind selectia pentru ocuparea functiei vacante de inspector de specialitate

REZULTATUL                    ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE                                                       ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 03.03.2015 (proba scrisă) – 06.03.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiei vacante de inspector de specialitate, grad profesional S I în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic şi Minibaza Tractorul”.

 

Numeleşi prenumele candidatului Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectăriidosarelor de înscriereADMIS/RESPINS
   VINTILĂ LUCIAN – ION

 

312/16.02.2015

 

 ADMIS
   BARTHOS CLAUDIU – FLORIAN 327/18.02.2015  ADMIS
   NICOLESCU COSMIN 356/23.02.2015  ADMIS
   PLOP REMUS – CONSTANTIN 357/23.02.2015 ADMIS
   POPA HORAŢIU 362/23.02.2015 ADMIS
   MIHUŢ DAN 364/23.02.2015 ADMIS

 

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

 

Data afişării: 26.02.2015, ora 12,00

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2.. Domnul Matei Marian, şef serviciu                                                – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                  – membru

4.   Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                       – secretar