REZULTATUL ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

REZULTATUL   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE                                                     ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  21.04.2015 (proba scrisă) – 27.04.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiilor vacante de instructor sportiv, grad profesional  M II şi M III  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

OROS TEODOR – ALEXANDRU

 

768/09.04.2015

 

 

ADMIS

 
 

2.

 

AJUDEANU ANDREI – COSMIN

 

767/09.04.2015

 

RESPINS

Vechine în muncă mai puţin de 1 an

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 15.04.2015, ora 12,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.                                – secretar