Rezultate selectie dosare referent intervalul 17.02.2017 (proba scrisă) – 23.02.2017 (interviul)

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  17.02.2017 (proba scrisă) – 23.02.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent – treapta profesională        M II  în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

OLARU GHIORGHE

 

 

276/02.02.2017

 

ADMIS

 

––

 

2.

 

SAFTA DANIEL – MARIUS

 

308/07.02.2017

 

ADMIS

 

––

 

3.

 

DRAGOMIR CRISTIAN

 

318/07.02.2017

 

RESPINS

 

Nu are  Diploma de Bacalaureat

 

4.

 

BARBU IULIAN

 

327/08.02.2017

 

ADMIS

 

–––

 

5.

 

CREȚU RĂZVAN

 

329/08.02.2017

 

ADMIS

 

––-

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 09.02.2017, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                             –  preşedinte

2.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar comisie