Rezultate selectie dosare casier Octombrie 2016

REZULTATUL  ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE  ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  18.10.2016 (proba scrisă) – 24.10.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de casier, treapta profesională  M I  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

VOICA ADRIANA – RAMONA

 

 

2356/26.09.2016

 

ADMIS

 

 

 

2.

 

STÎNGACIU CARMEN

 

 

2413/29.09.2016

 

ADMIS

 
 

3.

 

GROS RALUCA – MARIA

 

 

2424/30.09.2016

 

ADMIS

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 11.10.2016, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                   – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                       – secretar