Rezultate proba scrisa referent

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ                 

pentru concursul desfăşurat în data de 17.05.2023, ora 12.30 – proba scrisă, în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante:

  • Referent M IA –  în cadrul Serviciului “Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul 1 post
Nr. crt.Numărul cererii de participare la concursPunctajul  obţinut la “proba scrisăPunctajul Maxim cf.legiiPunctajul Minim cf.legiiADMIS /RESPINS
  1.  1267/08.05.2023   61,50  100 pct  50 pct  ADMIS
      

            Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 23.05.2023, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcției Administrare Infrastructură Sportivă Braşov din B.-dul Gării nr.21.

Data afişării: 18.05.2023, ora 1000

                                                                                                                        Secretar comisie