Rezultate Proba Scrisa Referent Mai 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 02.05.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de executie vacante de Referent – treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PANAINTE GHIȚĂ

 

60,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

PETRUȘ GEORGETA – DANIELA

 

35,00

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

3.

 

GRECICA – BRÂNZEA

CLAUDIA – FLORENTINA

 

25,00

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

 

4.

 

CRISTE MARIA

 

––

 

100 pct

 

50 pct

NU S-A PREZENTAT
 

5.

 

DUDU CĂLIN OVIDIU

 

––

 

100 pct

 

50 pct

NU S-A PREZENTAT
 

6.

 

SAMSON ANDREEA CRISTINA

 

––

 

100 pct

 

50 pct

NU S-A PREZENTAT
 

7.

 

VĂTAVU LAURA

 

––

 

100 pct

 

50 pct

NU S-A PREZENTAT

         

           

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 07.05.2018, ora 1200 pentru susţinerea probei practice la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST       – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar

 

 

 

Data afişării: 03.05.2018, ora 09,00