Rezultate proba scrisa referent 09.01.2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 06.01.2017 în vederea ocupării funcţiilor de executie vacante de Referent – treapta profesională M IA și M I, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

GHIOCA MARIANA

 

50,68

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

CÎMPEAN ADELINA

 

50,53

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

3.

 

BALAS FLORIN – MIRCEA

 

39,97

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 12.01.2017, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Data afişării: 09.01.2017, ora 13,00