Rezultate proba scrisa muncitor calificat 13.09

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

pentru examenul desfăşurat în data de 13.09.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de muncitor calificat I,  în cadrul Serviciului “Stadion Metrom și Carpați” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba      scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BENGA ION

 

83,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                       

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 16.09.2016, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

  

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Matei Marian, şef serviciu DST                            – membru

3.Domnul Chirtea Costică, muncitor calificat DST               – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.                              – secretar

 

Data afişării: 14.09.2016, ora 14,00