Rezultate proba scrisa casier 16.06

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ pentru examenul desfăşurat în data de 16.06.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de casier, treapta profesională M I, în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ȘTEFANOVICI LAURA –   LILIANA

 

85,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 22.06.2016, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                    – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

Data afişării: 16.06.2016, ora 15,00