Rezultate proba practica referent Mai 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidat la PROBA PRACTICĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 07.05.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de executie vacante de Referent – treapta profesională M IA  în cadrul Serviciului „Financiar Contabil și Resurse Umane”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba practică”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PANAINTE GHIȚĂ

 

85,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

           

           

Promovarea probei practice este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba practică), se vor prezenta în data de 10.05.2018, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Doamna Sâmpetru Alexandra Liliana, inspector DST        – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                 – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                    – secretar

 

 

 

Data afişării: 08.05.2018, ora 09,00