Rezultate interviu referent

REZULTATELE

                                       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru concursul desfăşurat în data de 23.05.2023, ora 12.00 – în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de:

Referent  M  IA,  în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

Nr. crt.Numărul cererii de participare la concursPunctajul  obţinut la “INTERVIU”Punctajul Maxim cf.legiiPunctajul Minim cf.legiiADMIS /RESPINS
  1.  1267/08.05.2023  60,67  100 pct  50 pct  ADMIS
      

            Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

Data afişării: 24.05.2023, ora: 09,00

                                                                                                            Secretar comisie