Rezultate interviu din 13/05/2021

REZULTATELE                                        Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru examenul desfăşurat în data de 13.05.2021 – interviul, în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de inspector de specialitate S IA,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” al Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov.

Nr. crt.Numărul și data înregistrării dosarului de concursPunctajul  obţinut la “INTERVIU”Punctajul Maxim cf.legiiPunctajul Minim cf.legiiADMIS /RESPINS
  1.  997/20.04.2021  80  100 pct  50 pct  ADMIS
        

            Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

Data afişării: 14.05.2021, ora: 09,30