Rezultate interviu contabil sef II

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                             

pentru concursul desfăşurat în data de 17.06.2015 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de contabil şef, grad  II,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil şi Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

1. FLOREA MIRELA – MIHAELA 100 pct 100 pct 70 pct ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Tudorache Marilena, Director executiv al Direcţiei Economice,

Primăria Municipiului  Braşov                                                       – preşedinte

2..  Domnul  Cernica Emilian Director DST                       – membru

  1. Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                                     – membru
  1.   Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                                     – secretar