Rezultate interviu asistent medical – Aprilie 2017

REZULTATELE

                                     Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în data de 04.04.2017 în vederea ocupării funcţiei de execuție vacante de asistent medical PL, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DINU ALINA

 

57,00

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

              

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Netejoru Monica, medic specialist în cadrul

Direcției de Servicii Sociale Brașov                                      – preşedinte

2.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – membru

3.Doamna Murariu Andreea, șef serviciu DST                         – membru

 

 

 

Data afişării: 04.04.2017, ora 15,00