Rezultate finale muncitor calificat Septembrie 2018

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi

                                                                       

pentru concursul desfăşurat în perioada 18. – 21.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de execuție vacante de muncitor calificat I, în cadrul Serviciului

„Stadion Metrom și Carpați”

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PETRESCU SIMONA

 

75,362

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DAIS – președinte
  2. Domnul Ploeșteanu Bogdan, șef serviciu DAIS         – membru
  3. Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DAIS – membru
  4. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DAIS                   – secretar comisie

 

 

Data afişării: 24.09.2018, ora 14,30.