Rezultat proba scrisa Sef Serviciu Septembrie 2018

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

  pentru examenul desfăşurat în data de 17.09.2018 în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere vacante de Șef serviciu II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU COSTEL – LIVIU

 

84,895

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

         

           

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea probei practice.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

 

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 70 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 20.09.2018, ora 0900 pentru susţinerea probei orale la sediul Direcţiei Administrare Infrastructură Sportivă Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                             – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela – Mihaela DST                                 – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – membru

  1. Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U.               – secretar

 

 

Data afişării: 18.09.2018, ora 10.00