Rezultat proba scrisa referent 03.10.2017

 

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

pentru concursul desfăşurat în data de 03.10.2017 în vederea ocupării funcţiei de executie vacante de Referent – treapta profesională M II în cadrul Serviciului „Patinoar Olimpic și Minibaza Tractorul”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

DUDU CĂLIN – OVIDIU

 

53,07

 

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

ȚĂRUȘ COSMIN

 

50,80

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

3.

 

ION LEONARDO – ADRIAN

 

–––

 

100 pct

 

50 pct

 

NU S-A PREZENTAT

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 06.10.2017, ora 1100 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Luculescu Ghiță, referent DST                              – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Data afişării: 04.10.2017, ora 12,00