Rezultat proba scrisa contabil sef

REZULTATELE Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                             

pentru concursul desfăşurat în data de 12.06.2015 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de contabil şef, grad S II,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil şi Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

1. FLOREA MIRELA –

MIHAELA

 91 pct 100 pct 70 pct ADMIS

        

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinere interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 70 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 17.06.2015, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

COMISIA DE CONCURS:

  1. Doamna Tudorache Marilena, Director executiv al Direcţiei Economice,

Primăria Municipiului  Braşov                                                           – preşedinte

2..  Domnul  Cernica Emilian Director DST                          – membru

  1. Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                                         – membru
  1.   Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                                        – secretar

Data afişării: 15.06.2015, ora 12.00