Rezultat final concurs casier

REZULTATELE  FINALE 

Obţinute de către candidaţi pentru examenul desfăşurat în perioada 16. – 22.06.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de casier, treapta profesională M I,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ȘTEFANOVICI  LAURA LILIANA

 

92,50

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                   – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                        – secretar

 

Data afişării:  24.06.2016, ora 13,00