Rezultat dosare instructor sportiv 08.12.2015

REZULTATUL  ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  15.12.2015 (proba scrisă) – 17.12.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiei vacante de instructor sportiv, grad profesional  M III

în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

AJUDEANU ANDREI – COSMIN

 

 

2621/07.12.2015

 

ADMIS

 
     

 

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                    

Data afişării: 08.12.2015, ora 11,00

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.                                – secretar