Rezultat contestatie asistent medical

 

REZULTATUL

Obţinut de către candidat  în urma contestației                                                                       

 

la proba scrisă  a concursului desfăşurat în data de 30.03.2017, ora 10,00 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de asistent medical PL,  la Centrul de Agrement și Divertisment Poiana Brașov din cadrul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba  scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

Vasiu Ioan – Paul

 

23,50

 

100 pct

 

50pct

 

RESPINS

                       

 

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Comșa Liliana, medic specialist în cadrul

Serviviul Public de Administrare Creșe                              – preşedinte

2.Doamna Voinescu Neli Daniela, consilier juridic DST      – membru

3.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                – membru

 

 

 

 

 

Data afişării: 03.04.2017, ora 13,30

Rezultate finale sef serviciu

REZULTATELE  FINALE

Obţinute de către candidaţi

 

pentru examenul desfăşurat în perioada 05. – 11.01.2017 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de șef serviciu, gradul II,  în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU ANDREEA

 

94,62

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

           

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

Data afişării:  13.01.2017, ora 10,00

Rezultate interviu sef serviciu

REZULTATELE

                                       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU  

 

pentru examenul desfăşurat în data de 11.01.2017 în vederea ocupării funcţiei de conducere vacante de șef serviciu, gradul II,  în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PUIU ANDREEA

 

100

 

100 pct

 

70 pct

 

ADMIS

 

 

         

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului interviului.

 

 

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar

 

 

 

Data afişării: 11.01.2017, ora 16,00

Rezultat dosare administrator 05.09

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  13.09.2016 (proba scrisă) – 16.09.2016 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator, treapta profesională M I  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

 

 

ROMAN VIOREL

 

 

 

 

2003/24.08.2016

 

 

 

ADMIS

 

 

 

2.

 

OLARU GHIORGHE

 

2038/26.08.2016

 

ADMIS

 

3.

 

HĂLĂNEI OVIDIU

 

2093/01.09.2016

 

RESPINS

Dosar incomplet.

Nu a depus nici un act care să ateste vechimea în muncă.

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 05.09.2016, ora 14,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                               – preşedinte

2.Doamna Florea Mirela Mihaela, contabil șef DST                         – membru

3.Domnul  Gal Marian, administrator  DST                           – membru

4.Doamna  Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Rezultate finale instructor sportiv 27.06.2016

REZULTATELE FINALE

Obţinute de către candidaţi pentru examenul desfăşurat în perioada 17. – 23.06.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de instructor sportiv, treapta profesională M II, în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

PREDA COSMIN EDUARD

 

86,25

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Barbu Ștefan, inspector specialitate DST             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                       – secretar

 

Data afişării: 27.06.2016, ora 13,00

Rezultat final concurs casier

REZULTATELE  FINALE 

Obţinute de către candidaţi pentru examenul desfăşurat în perioada 16. – 22.06.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de casier, treapta profesională M I,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

ȘTEFANOVICI  LAURA LILIANA

 

92,50

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Doamna Pavel Emilia, contabil DST                                   – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                        – secretar

 

Data afişării:  24.06.2016, ora 13,00

Rezultate proba practica si interviu inspector

REZULTATELE

               Obţinute de către candidaţi la PROBA PRACTICĂ ȘI INTERVIU

                                                                       

 

 

pentru concursul desfăşurat în data de 18.04.2016 în vederea ocupării funcţiei vacante de inspector de specialitate, grad profesional S IA,  în cadrul Serviciului “Financiar Contabil și Resurse Umane” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul

 obţinut la

“PROBA PRACTICĂ

Punctajul

Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

SÂMPETRU ALEXANDRA

LILIANA

 

90

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

TIUT  MARIA

CAMELIA

 

90

 

80

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

 

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului  probei practice şi a interviului.

               

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U. DST                        – secretar

 

 

 

Data afişării: 19.04.2016, ora 12,00

Rezultat proba scrisa administrator

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                             

pentru examenul desfăşurat în data de 15.04.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de administrator, treapta profesională M I,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

1. GAL MARIAN 82,50 100 pct 50 pct ADMIS

        

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 19.04.2016, ora 0900 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

COMISIA DE CONCURS:

1.Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef DST             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST             – membru

3.Domnul Matei Marian, șef serviciu DST                              – membru

           Data afişării: 15.04.2016, ora 15,00

Rezultat proba scrisa instructor sportiv

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ pentru examenul desfăşurat în data de 15.02.2016 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de instructor sportiv, treapta profesională M II,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BĂILĂ IOANA – EMILIA

 

78,66

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

           

                       

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 18.02.2016, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

  1. Domnul Cernica Emilian, Director                                              – preşedinte

2..  Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu                                                – membru

  1. Domnul Barbu Ştefan, inspector                                                   –  membru
  1. Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.,                                         –  secretar

 

Data afişării: 16.02.2016, ora 10,00

Rezultat dosare instructor sportiv 08.12.2015

REZULTATUL  ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE ALE CANDIDAŢILOR

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul  15.12.2015 (proba scrisă) – 17.12.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiei vacante de instructor sportiv, grad profesional  M III

în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

AJUDEANU ANDREI – COSMIN

 

 

2621/07.12.2015

 

ADMIS

 
     

 

 

 

 

  Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                    

Data afişării: 08.12.2015, ora 11,00

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                               – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.                                – secretar