Rezultat final – casier

REZULTATUL  FINAL

Obţinut de către candidat                                                                    

pentru examenul desfăşurat în perioada 16.10.2015 – 20.10.2015 în vederea promovării în funcția de casier al doamnei Georgescu Anda, ca urmare a terminării perioadei de debut în cadrul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

GEORGESCU ANDA

 

88,50

 

100 pct

 

50pct

 

ADMIS

           

 

COMISIA DE CONCURS:

 1. Doamna Florea Mirela – Mihaela, contabil șef -președinte
 2. Doamna Pavel Emilia, contabil – membru
 3. Doamna Florea Ștefania, casier- magaziner – membru
 4.      Doamna Kerekes Eniko                                                   –  secretar

 

Data afişării:  21.10.2015

Rezultate selectie dosare candidati: muncitor calificat II

REZULTATUL                    ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE                                                       ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 08.06.2015 (proba scrisă) – 11.06.2015 (interviul) pentru ocuparea funcţiei vacante de muncitor calificat II în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic”.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

 

1.

 

ARMEANU MARCEL

 

 

1102/25.05.2015

 

 

ADMIS

 

2.

 

VULCU OVIDIU

 

1122/27.05.2015

 

ADMIS

 Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 29.05.2015, ora 15,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                 – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector DST                                 – membru

 1. Kerekes Eniko, referent RU DST – secretar

 

Rezultate consilier juridic

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

 

pentru concursul desfăşurat în data de 30.04.2015 în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante de consilier juridic, grad profesional S IA,  în cadrul Compartimentului “Juridic – Achiziţii Publice” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

VOINESCU NELI – DANIELA

 

56,66

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

GAL NICOLAE

 

37

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 06.05.2015, ora 1200 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

COMISIA DE CONCURS:

 1. Domnul Cernica Emilian, Director  DST Braşov                                – preşedinte

2..  Doamna Pitiş Paula, şef birou Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală

Primăria Municipiului Braşov                                                                       –  membru

 1. Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu DST Braşov                                  – membru
 1. Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                              –  secretar

 

Data afişării: 30.04.2015, ora 16,00

Rezultat final concurs instructor sportiv

REZULTATELE  FINALE  Obţinute de către candidaţi pentru concursul desfăşurat în perioada 21. – 27.04.2015 în vederea ocupării funcţiei vacante de instructor sportiv, treapta profesională M III,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 final

 

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

OROS TEODOR – ALEXANDRU

 

82

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

       

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                             – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                              – membru

3.Domnul Barbu Ştefan, inspector de specialitate DST        – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, referent R.U.                               – secretar

 

Data afişării:  30.04.2015 ora 14:00

Rezultate interviu instructor sportiv

REZULTATELE       Obţinute de către candidaţi la INTERVIU

pentru concursul desfăşurat în data de 27.04.2015 în vederea ocupării funcţiei vacante de instructor sportiv, treapta profesională M III,  în cadrul Serviciului “Sala Sporturilor DP Colibaşi şi Bazin Olimpic” al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

 obţinut la

“INTERVIU”

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

OROS TEODOR -ALEXANDRU

 

100

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

       

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

COMISIA DE CONCURS:

 1. Domnul  Cernica Emilian, Director                                             – preşedinte

2..  Domnul  Cocuz Gabi, şef serviciu                                               – membru

 1. Domnul  Barbu Ştefan, inspector de specialitate                           –  membru
 1. Doamna  Kerekes Eniko, referent R.U.,                                         –  secretar

Data afişării: 28.04.2015, ora 13,00