Rezultate proba scrisa referent Noiembrie 2017

REZULTATELE

Obţinute de către candidaţi la PROBA SCRISĂ

                                                                       

 

pentru concursul desfăşurat în data de 16.11.2017 în vederea ocupării funcţiei de executie vacante de Referent – treapta profesională M IA în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

ADMIS

/RESPINS

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

61,93

 

100 pct

 

50 pct

 

ADMIS

 

2.

 

AURAȘI IOAN

 

20,14

 

100 pct

 

50 pct

 

RESPINS

                     

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Numai candidaţii declaraţi ADMIŞI (cei care au obţinut punctajul de cel puţin minim 50 puncte la proba scrisă), se vor prezenta în data de 23.02.2017, ora 1000 pentru susţinerea interviului la sediul Direcţiei Sport şi Tineret Braşov din B-dul Gării nr.21.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                               – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, şef serviciu DST                                – membru

3.Domnul Roman Viorel, administrator DST                         – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                     – secretar

 

 

Data afişării: 17.11.2017, ora 13,00

Rezultat proba scrisa examen de promovare Asistent medical

REZULTATUL

Obţinut de către candidat la PROBA SCRISĂ

   

pentru examenul de promovare asistent medical PL, desfăşurat în data de 14.11.2017, în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov al Direcţiei Sport şi Tineret Braşov.

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Punctajul

obţinut la

“proba scrisă

Punctajul Maxim

cf.legii

Punctajul Minim

cf.legii

PROMOVAT/

NEPROMOVAT

 

1.

 

DINU ALINA

 

90

 

100 pct

 

50 pct

 

PROMOVAT

       

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

COMISIA DE EXAMEN:

  1. Comșa Liliana, medic specialist S.P.A. Creșe                 – preşedinte
  2. Cernica Emilian, director DST                                         – membru
  3. Murariu Andreea, șef serviciu DST                                 – membru
  4. Kerekes Eniko, inspector RU DST                                 – secretar

Data afişării: 15.11.2017, ora 12,00

Rezultat selectie dosare Referent Noiembrie 2017

REZULTATUL

                   ETAPEI PRIVIND SELECŢIA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE

                                                     ALE CANDIDAŢILOR

 

înscrişi la concursul ce va avea loc în intervalul 16.11.2017 (proba scrisă) – 22.11.2017 (interviul) pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de referent – treapta profesională

M IA în cadrul Serviciului „Sala Sporturilor DP Colibași și Bazin Olimpic”.

 

 

Nr.

crt.

Numele

şi prenumele candidatului

Nr. şi data înregistrării cererii de înscriere Rezultatul selectării dosarelor de înscriere

ADMIS/RESPINS

Motivul

respingerii dosarului

 

1.

 

BUDAI MIHAI

 

 

2993/26.10.2017

 

ADMIS

 

——

 

2.

 

AURAȘI IOAN

 

3010/30.10.2017

 

ADMIS

 

——

 

 

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot face contestaţie în termen de 24 ore de la data şi ora afişării la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

                       

Data afişării: 09.11.2017, ora 12,00

 

COMISIA DE CONCURS:

1.Domnul Cernica Emilian, director DST                              – preşedinte

2.Domnul Cocuz Gabi, șef serviciu DST                                 – membru

3.Domnul Gal Marian, administrator DST                             – membru

4.Doamna Kerekes Eniko, inspector R.U. DST                      – secretar comisie

Anunt examen asistent medical

ANUNŢ

 

Direcţia Sport şi Tineret Braşov organizează examen pentru promovare în treaptă profesională superioară a personalului

 

  • Asistent medical – PL debutant, – în cadrul Centrului de Agrement și Divertisment Poiana Brașov

 

Condiţiile de desfăşurare a examenului:

                        – data organizării:        – probei scrise            –  14.11.2017,     ora 10.00

              locul de desfăşurare – sediul Sălii Sporturilor DP Colibaşi Braşov,

B-dul.Gării, nr.21.

       BIBLIOGRAFIA pentru promovarea în funcția de asistent medical:

  1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ PENTRU ASISTENȚI MEDICALI, Mihaela Vasile și Monica Moldoveanu, Editura ALL
  2. GHID DE FARMACOLOGIE PENTRU ASISTENȚI MEDICALI ȘI ASISTENȚI DE FARMACIE, Crin Marcean, Vladimir-Manta Mihailescu, Editura ALL
  3. MANUAL DE MEDICINĂ INTERNĂ PENTRU CADRE MEDII, Corneliu Borundel, Editura ALL.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise de către candidat, pe

baza subiectelor propuse și stabilite de către membrii comisiei de examinare.

Candidaţul nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi

lucrătoare de la data afişării rezultatelor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul instituţiei în două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.

Data afişării anunţului: 30.10.2017

 

 

 

 

Nr.

crt

       Atribuţia şi funcţia

 

  Numele şi prenumele

 

       Data

Semnătura
1.       

Aprobat

Director,

 

Cernica Emilian

2.      Elaborat:

Inspector RU,

Kerekes

Eniko

Nr.

pag

1 Nr.ex 2